Podstawowe funkcje kultury

Kultura posiada naprawdę szerokie znaczenie i przez to że jest ona aż tak mocno rozwinięta i wielostronna, warto wspomnieć o posiadaniu przez nią szeregu różnorodnych funkcji. Konkretne z nich opisane zostaną w poniższych fragmentach.

Naczelne funkcje
W sztuce bardzo duże znaczenie ma rola komunikacyjna, jaką ona spełnia, a dokładniej chodzi o to, że kiedy artysta tworzy dane dzieło, ma możliwość komunikowania się w ten sposób z odbiorcą. W przypadku funkcji estetycznej zaś sterownik PLC w grę wchodzi wywoływanie u odbiorcy odczuć emocjonalnych i estetycznych, w ten sposób nawiązuje się zatem do idei piękna. Z kolei etyczna funkcja jest to innymi słowy rola wychowawcza, która bazuje na nauczaniu oraz skłanianiu do refleksji. To zbiór pewnych norm i wzorców działania. Funkcja metafizyczna, a więc religijna, opiera się z kolei na motywacji metafizycznej, a więc nadrzędnym celem jest zwłaszcza rozbudzanie uczuć. W tym celu powstają arcydzieła malarskie, muzyczne, architektury i rzeźby. Kluczowa okazuje się także funkcja terapeutyczna. Jest to założenie bazujące na tym, że sztuka może nas wyleczyć. To katharsis, czyli oczyszczanie psychiki poprzez przeróżne terapie – mówi się o wideoterapii, biblioterapii, ludoterapii, muzykoterapii, poezjoterapii, chromatoterapii, choreoterapii.

Kilka funkcji uzupełniających
Analizując na tym polegają funkcje jakie pełni dziedzina rozlegle traktowanej kultury, z pewnością trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieje bardzo duży wachlarz różnorodnych funkcji o jakich wspomina się niestety znacznie rzadziej. W tym wypadku mowa o funkcji zabawowej, a więc ludowej – przecież kultura nie tylko musi być wzniosła i nie tylko za jej dzieła uznaje się to, co cechuje się olbrzymią wartością, wysokim poziomem artystycznym itd. Generalnie chodzi o to, aby za pośrednictwem kultury i sztuki zarazem móc się odstresować, właściwie zrelaksować i odprężyć. Dlatego tez bardzo ważne elementy kultury to kabaret, satyra, komedia, taniec, no i oczywiście muzyka.