Podstawy grafiki komputerowej

Czym jest wizualizacja? To graficzne przedstawienie, bazujące z jednej strony na zaprezentowaniu informacji, a z drugiej również realizowanych analiz różnego typu. Kiedy posiadamy rozliczne środki wizualne, istnieje sposobność przekazywania wszelkiego rodzaju abstrakcyjnych wizji, ale też i różnorodnych komunikatów. Na co wpływa wizualizacja w dzisiejszym jej wymiarze?

Silne oddziaływanie
Charakteryzowany w niniejszym poradniku proces wizualizacji zdecydowanie wpływa na szeroki zakres rozmaitych sfer i nauk. Wśród najważniejszych można wymienić między innymi dyscypliny techniczne, ale też nie bez znaczenia zabieg graficznych prezentacji przydaje się w projektowaniu wnętrz i rozlegle traktowanej urbanistyce oraz architekturze. Do tego dochodzi również medycyna, jak też edukacja, gdzie wizualizacje pozwalają na spełnienie celów dydaktycznych, stanowiąc wysokiej jakości, bardzo efektywny środek artystycznego wyrazu. Gdyby nie wizualizacja w swym nowoczesnym wymiarze, nie byłoby realne przeprowadzanie szeregu wielorakich badań naukowych.

Historia powstania
W sferze wizualizowania można mówić o zamierzchłych czasach rozwoju tejże dziedziny grafiki. W zasadzie obrazkowe porozumiewanie się międzyludzkie to przecież stały symbol już zamierzchłych czasów, kiedy to rozwijały się pierwsze ludy cywilizacyjne. Nie trzeba chyba wspominać o popularności dawnych piktogramów, ale też rycin, hieroglifów oraz szkiców typowych dla wielkich, wybitnych postaci typu Leonardo da Vinci, który przecież także projektował wizualizacje. Warte wspomnienia są między innymi grafiki Charlsa Minarda.