Programowanie

Bardzo możliwe, że już w najbliższych latach na lekcjach szkolnych pojawią się zajęcia z informatyki bazujące na programowaniu. Tak eksperci chcieliby, aby prezentował się świeżo opracowany program nauczania, który będzie obowiązujący w każdej jednej szkole w Polsce.

Po co programowanie?
Jeżeli byłaby opcja stworzenia zagadnień dotyczących profesjonalnego programowania w ramach cyklicznych lekcji informatyki, byłoby dużo łatwiej osobom, które z czasem decydowałyby się na wybór kierunków technicznych, związanych ściśle z przedmiotami ścisłymi. W szczególności chodzi o to, aby nauczyć uczniów – im wcześniej, tym lepiej – myślenia typowo programistycznego. Doskonale byłoby zatem, aby na programowaniu zaczynały się znać w prymarnym tego wymiarze nawet małe dzieci – uczniowie szkół podstawowych. Dlatego też postanowiono wprowadzić pilotaż nauczania programowania w niektórych szkołach prywatnych, gdyby jednak byłoby to obowiązujące w każdej placówce państwowej, szanse na wyrobienie się świetnych specjalistów w przyszłości, jak najbardziej zwiększyłyby się.

Szereg możliwości
Nie zapominajmy, że jeżeli uczymy się programować, to uczymy się dużo więcej niż zagadek matematycznych do rozwiązania. To sposobność budowania kompetencji cyfrowych. Jest to ogromna okazja do tego, żeby można było wyrównać poziom między dziećmi z uboższych i bogatszych rodzin – powód? Często profesjonalne studia programistyczne są bardzo drogim wydatkiem, na który najzwyczajniej rodziców nie stać. Ponadto, warto także docenić programowanie za rozwój kreatywności. Nie musisz być typowym informatykiem, ale możesz nauczyć się jak logicznie myśleć, jak być pomysłowym, świetnie poradzisz sobie w szeregu innych dyscyplin, także nastawionych na myślenie techniczne.