Podstawowe funkcje kultury

Kultura posiada naprawdę szerokie znaczenie i przez to że jest ona aż tak mocno rozwinięta i wielostronna, warto wspomnieć o posiadaniu przez nią szeregu różnorodnych funkcji. Konkretne z nich opisane zostaną w poniższych fragmentach. Naczelne funkcje W sztuce bardzo duże znaczenie ma rola komunikacyjna, jaką ona spełnia, a dokładniej chodzi o to, że kiedy artysta […]