Wizualizacja przestrzenna a animacja komputerowa

Jako wizualizację przestrzenną rozumie się prezentowanie objętości, a dokładniej rzecz biorąc jej odtwarzanie. Z języka angielskiego to volume rendering. To mechanizm opierający się przede wszystkim na szeroko rozumianej kreacji projekcji w formacie 2D, a więc skierowanych dla obiektów fizycznych o charakterze trójwymiarowym.

Specjalistyczne urządzenia
Jeżeli chodzi o badania obiektu, to z reguły odbywają się one za pomocą zastosowania wysokiej klasy sprzętu, jakim jest między innymi skaner MicroCT, ale też urządzenie MRI oraz tomograf komputerowy. Aby możliwe było opisanie przestrzenne wszelkiego typu zawartości, konieczne jest wykonanie dokładnie w takich samych odstępach oraz rozdzielczościach płaskich przekrojów, które będą przekładały się na podstawę siatki wolumetrycznej. W konsekwencji tego warto wspomnieć, iż najdrobniejszą częścią wspomnianej objętości okazuje się woksel. Jest to analog dwuwymiarowy piksela, czyli z języka angielskiego voxel – volume pixel. Warto mieć na względzie fakt, iż kreacja zdjęć w oparciu o sczytywane wartości odnosi się do przeprowadzania owego procesu poprzez operacje na macierzach.

Animacja komputerowa, sztuką
Jako animację komputerową rozumie się technikę, która opiera się na wykorzystywaniu obrazów ruchomych po to, aby móc za ich pośrednictwem zaprezentować jak przedstawia się konkretny proces w danym czasie. Ukazywanie symulacji 3D jest natomiast sposobnością do tego, żeby prezentować jednocześnie wiele rozmaitych kwestii związanych ze ściśle określonym zagadnieniem. Co to daje? Taka wszechstronność jest krokiem do tego, aby móc zyskać wgląd w dynamikę zgłębianej problematyki. Jest to bardzo przydatne narzędzie w dziedzinie produkowania rozlicznych mediów, w tym także filmów. Wszystko to natomiast poprzez efekt pracy komputera CGI, a wiec computer-generated imagine.

Related Posts